Skip to content

营养丰富【青苹果小麦草汁】浓浓的麦香味

青苹果小麦草汁

青苹果小麦草汁食谱

青苹果小麦草汁的做法。青苹果小麦草汁营养丰富,含有大量的叶绿素,维生素,矿物质和酶。自己在家种有机小麦草超简单的,请看【小麦草怎么种】3步骤在家自己种小麦草

准备时间: 10 分钟
烹调时间: 0 分钟
总时间: 10 分钟
份量: 2人份

材料

青苹果小麦草汁材料4个 青苹果(大约700克)
20克 小麦草
 
 
 
 
 
 
 

做法

青苹果小麦草汁步骤1青苹果洗净,去核,切小块。小麦草洗净。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青苹果小麦草汁步骤2启动原汁机。将青苹果和小麦草轮流放入原汁机中榨汁。搅拌均匀即可。
 
 
 
 
 
 
 
 

营养成分

每一份量: 1 卡路里: 165.0 脂肪: 0.0 g 饱和脂肪: 0.0 g 不饱和脂肪: 0.0 g 反式脂肪: 0.0 g 碳水化合物: 44.8 g 糖: 34.0 g 钠: 0.0 mg 食用纤维: 10.0 g 蛋白质: 0.5 g 胆固醇: 0.0 mg