Skip to content

分类: 原汁机食谱

鲜橙汁的做法 – 鲜榨橙汁怎么保存?

鲜橙汁

鲜橙汁食谱

鲜橙汁的做法。这是我最近学会保存鲜橙汁的小技巧,超实用的!学起来后日常可省下不少功夫!现在我们家的鲜橙汁都是一次性准备多一点,然后放入冰箱冷冻保存,想喝鲜橙汁时再解冻,超级方便的,提前准备真的可以省下很多时间!

准备时间: 15 分钟
烹调时间: 0 分钟
总时间: 15 分钟
份量: ±1800克

材料

橙子14个 橙子(约3.4公斤)
 
 
 
 
 
 
 
 

做法

鲜橙汁步骤1将橙子切成4瓣,然后将橙子的皮和肉分开。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鲜橙汁步骤2启动原汁机。将橙子肉放入原汁机中榨汁。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鲜橙汁步骤3将鲜橙汁分成小份放入密封玻璃容器中,放入冰箱内冷藏或冷冻保存。鲜橙汁冷藏可保存数天,冷冻一般可以保存数月之久。