Skip to content

透心凉【凤梨冰沙】让你瞬间降温

凤梨冰沙

凤梨冰沙食谱

凤梨冰沙的做法。在家动手简单做凤梨冰沙,只需把凤梨和冰块放入搅拌机内搅拌,短短1分钟,透心凉的冰沙就可以上桌了。冰块可依个人的口味适当的增减。喜欢喝甜的可加些糖浆,我男朋友说味道更好。

准备时间: 0 分钟
烹调时间: 1 分钟
总时间: 1 分钟
份量: 2人份

材料

凤梨冰沙材料300克 凤梨
150克 冰块
 
 
 
 
 
 
 

做法

凤梨冰沙步骤把凤梨和冰块放入搅拌机内搅拌至匀即可享用。
 
 
 
 
 
 
 
 

营养成分

每一份量: 1 卡路里: 73.5 脂肪: 0.7 g 饱和脂肪: 0.0 g 不饱和脂肪: 0.3 g 反式脂肪: 0.0 g 碳水化合物: 18.6 g 糖: 14.8 g 钠: 1.5 mg 食用纤维: 1.8 g 蛋白质: 0.6 g 胆固醇: 0.0 mg