Skip to content

【甘蔗芦荟汁的做法】清凉爽口且预防便秘

甘蔗芦荟汁

甘蔗芦荟汁食谱

甘蔗芦荟汁的做法。家里的甘蔗和芦荟长得太快了,吃不完,便一起榨汁了。甘蔗芦荟汁不仅给味蕾带来幸福感,连肠道也一起照顾到了。好好喝哦!甘蔗和芦荟更详细的处理方法请看甘蔗怎么吃芦荟怎么吃

准备时间: 30 分钟
烹调时间: 0 分钟
总时间: 30 分钟
份量: 2人份

材料

甘蔗芦荟汁材料600克 甘蔗
100克 芦荟肉
 
 
 
 
 
 
 

做法

甘蔗芦荟汁步骤启动原汁机。将芦荟肉放入原汁机中榨汁。把原汁机挤汁器换成甘蔗器。再启动原汁机。将甘蔗块放入原汁机中榨汁。搅拌均匀即可。
 
 
 
 
 
 
 

营养成分

每一份量: 1 卡路里: 221.8 脂肪: 1.2 g 饱和脂肪: 0.0 g 不饱和脂肪: 0.0 g 反式脂肪: 0.0 g 碳水化合物: 52.8 g 糖: 0.0 g 钠: 0.0 mg 食用纤维: 6.9 g 蛋白质: 0.6 g 胆固醇: 0.0 mg